21
septembrie
2021
Program de activitate

LUNI - VINERI 08:00 - 16:30

sat Albestii Pamanteni, str. Principala, Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 Tel/Fax: 0248/735005 albestiidearges@ag.e-adm.ro

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2021

            Proces Verbal 13.08.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 13.08.2021.

            HCL nr. 22/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

            HCL nr. 21/2021 - (Vizualizare aici !) - privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stănciulescu Marius-Leontin prin demisie și vacantarea locului deținut de cărtre

acesta

            Proces Verbal 29.07.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.07.2021.

            HCL nr. 20/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.21/2002, privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

            Proces Verbal 22.06.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.06.2021.

            HCL nr. 19/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, pe anul 2021

             HCL nr. 18/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului anual de actiune pentru Serviciile sociale finantate din bugetul Consiliului local al comunei Albestii de Arges pe anul 2021

            HCL nr. 17/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor Sociale la nivelul comunei Albestii de Arges, pentru perioada 2019 - 2023

            HCL nr. 16/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulalmentului de Organizare si Functionare al compartimentului  de asistenta sociala organizat la nivelul cormunei Albestii de Arges

            HCL nr. 15/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2021, ce urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor social, acordat in baza Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat

             HCL nr. 14/2021 - (Vizualizare aici !) - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Albestii de Arges

            Proces Verbal 19.04.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 19.04.2021.

            HCL nr. 13/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Comunei Albestii de Arges pe anul 2021 si estimari 2022-2024

            HCL nr. 12/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordul Consiliului local Albestii de Arges pentru infiintarea unui after scool in comuna Albestii de Arges, judetul Arges

            HCL nr. 11/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea « Diplomei de onoare » si a unui premiu pentru familiile care isi aniverseaza casatoria

             HCL nr. 10/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar 2020-2021

            HCL nr. 9/2021 - (Vizualizare aici !) - pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza comunei Albestii de Arges, județul Arges

             Proces Verbal 25.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.03.2021.

            HCL nr. 8/2021 - (Vizualizare aici !) - privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

            Proces Verbal 11.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 11.03.2021.

            HCL nr. 7/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea alegerea viceprimarului comunei Albeștii de Argeș

            Proces Verbal 09.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.03.2021.

            HCL nr. 6/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea instalării și utilizării sistemului de supraveghere video în comuna Albeștii de Argeș

            HCL nr. 5/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2021

            Proces Verbal 25.02.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.02.2021.

            HCL nr. 4/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp, din domeniul public al Comunei Albestii de Arges, situata in comuna Albestii de Arges, satul Bratesti, in cadrul proiectului : < DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII IN BANDA LARGA DE MARE VITEZA - UAT COMUNA ALBESTII DE ARGES, SATUL, BRATESTI, JDETUL ARGES SI RACORDAREA LA RETEUA DE ENERGIE ELECTRICA EXISTENTA PRINTR-UN BRANSAMENT NOU >

           Proces Verbal 01.02.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 01.02.2021.

            HCL nr.3/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul IV,  anul 2020

              Proces Verbal 25.01.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.01.2021.

            Proces Verbal 05.01.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.01.2021.

            HCL nr.2/2021 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli Ia Secțiunea de funcționare

            HCL nr.1/2021 - (Vizualizare aici !)privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pentru perioada ianuarie -februarie 2021

 

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2020

 

           Proces Verbal 22.12.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.12.2020.

            HCL nr.14/2020 - (Vizualizare aici !)privind rectificarea Bugetutui de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

           Proces Verbal 16.12.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.12.2020.

            HCL nr.13/2020 - (Vizualizare aici !)privind rectificarea Bugetutui de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

           HCL nr.12/2020 - (Vizualizare aici !)Prvind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

           HCL nr.11/2020 - (Vizualizare aici !)Prvind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.102 / 06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș si ZARIOIU D. TRAIAN I.F. și încheierea Actului adițional nr.8

            HCL nr.10/2020 - (Vizualizare aici !)privind stabilirea unor măsuri pentru includerea prevederilor Amenajamentului pastoral în contractele de concesiune pășune, încheiate la nivelul comunei Albeștii de Argeș

          HCL nr.9/2020 - (Vizualizare aici !)Privind modificarea HCL nr.32 / 23.08.1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș 

             HCL nr.8/2020 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2021-2022

           HCL nr.7/2020 - (Vizualizare aici !)privind desemnarea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație si în Comisia CEAC a Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

          HCL nr.6/2020 - (Vizualizare aici !) - privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș

         HCL nr. 5/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare, pentru si in numele: Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, primarului Comunei Albestii de Arges, primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr 2863/ 216 / 2020, inregistrat ia Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal, in toate fazele procesuale; Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 84 / 216 / 2020, Inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges, in care UAT Comuna Albestii de Arges, prin reprezentant legal, Primar Popa Gabriel, in calitate de reclamant, in contradictoriu cu GECOR PRODUCT CONSTRUCT 94 SRL, in calitate de parat, in toate fazele procesuale; Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, primarului comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 3062 / 216 / 2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care UAT Comuna Albestii de Arges, prin reprezentant legal, primar Popa Gabriei, in calitate de reclamant, in contradictoriu cu SC IONEX ACVA PROD SRL, in calitate de parat, in toate fazele procesuale

        Proces Verbal 09.11.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.11.2020.

           HCL nr.4/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului "E.T.I.C.A.S. - Educație prin Tehnologia Informației și Comunicării, Acasă și la

Școală" precum și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii

         HCL nr.3/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

         HCL nr.2/2020 - (Vizualizare aici !) - privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș

         HCL nr.1/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș

        Proces Verbal 06.11.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 06.11.2020.

         Proces Verbal 16.07.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.07.2020.

         HCL nr.31/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achizitionirii de servicii julidice de consultanta, de asistenta si de reprezentare, pentru si in numele: Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges,

achizitia de servicii juridice pentru recuperarea creantei din contractul de vanzarecumparare masa Iemnoasa nr.7073/853/2019, incheiat intre Comuna Albestii de Arges si SC IONEX ACVA PROD SRL 

         HCL nr.28/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020

        HCL nr.27/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020

         HCL nr.26/2020 - (Vizualizare aici !) - privind virarea dc credite bugetare a bugetului local in trimestrul III 2020

         HCL nr.25/2020 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea HCL nr.32 / 23.08.1999 privind insusirea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Arges

        HCL nr.24/2020 - (Vizualizare aici !) - privind predarea citre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nafională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - ,,Săli de sport școlare" din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, județul Arges

        HCL nr.23/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al al Consiliului Local al Comunei Albestii de Arges, pe perioada

august - octombrie 2020

 

        Proces Verbal 20.05.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.05.2020. 

        HCL nr.18/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare până la organizarea concursului de ocupare a funcției de șef al serviciului

        HCL nr.17/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de închiere al exercițiului bugetar al comunei Albeștii de comunei Albeștii de Argeș pe trimestrul I, anul 2020

        HCL nr.16/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

        HCL nr.15/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local

        HCL nr.14/2020 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

        HCL nr.13/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, ce urmează să fie prestate de

către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

       Proces Verbal 28.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2020. 

         HCL nr.12/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-iulie 2020

         HCL nr.11/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020

         HCL nr.10/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 Proces Verbal 18.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 18.02.2020.  

         HCL nr.9/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului Centralizat al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020 și estimări 2021-2023

         HCL nr.8/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie-mai 2020 

       Proces Verbal 12.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.02.2020. 

        HCL nr.7/2020 - (Vizualizare aici !)  - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 3860 / 216 / 2018, înregistrat la Tribunalul Argeș în care UAT Comuna Albeștii de Argeș, legal reprezentată prin Primar, Popa Gabriel are calitatea de intimat, în contradictoriu cu Total Strada SRL, în calitate de apelant și Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.), în calitate de intimat  (data publicării: 18 februarie 2020)

        HCL nr.6/2020 - (Vizualizare aici !) - privind privind însușuirea Raportului nr. 7668/06.12.2019 privind modul de aducere la indeplinire a masuilor dispuse prin Decizia nr.33 din data de 24.09.2018, (raport de folow-up), emis de către, Camera de Conturi Argeș,  incheiat in urma actiunii de verificare in perioada 03.12.2019-06.12.2019 și dispunerea măsurilor necesare  (data publicării: 18 februarie 2020)

       Proces Verbal 29.01.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.01.2020.

        HCL nr.5/2020 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2020 

        HCL nr.4/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2020

        HCL nr.3/2020 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 104,04%, a nivelului redevențelor /  chiriilor prevazute in contractele de concesiune / inchiriere, avand ca obiect concesionarea / inchirierea terenurilor proprietate publica a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul fiscal 2020

        HCL nr.2/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei scolare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2020-2021

       Proces Verbal 08.01.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.01.2020.

        HCL nr.1/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea utilizarii temporare a golului de casa ca urmare a decalajului la sectiunea de funcționare

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2019

       Proces Verbal 22.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.12.2019.

       HCL nr.58/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

        Proces Verbal 17.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 17.12.2019.

       HCL nr.57/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 145/10.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC DAMU SRL, și încheierea actului adițional nr. 5

       HCL nr.56/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 102/06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și ZARIOIU D. TRAIAN I.F., și încheierea actului adițional nr. 6

       HCL nr.55/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere pășune alpină nr. 1971/15.03.2019, în Muntele Coastele Mari

       HCL nr.54/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea unui contract de asistență juridică având ca obiect: redactarea și susținerea acțiunii în pretenții la Judecătoria Curtea de Argeș în contradictoriu cu SC GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL

       HCL nr.53/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2020

       Proces Verbal 12.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.12.2019.

       HCL nr.52/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, Județul Argeș

       HCL nr.51/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 72/05.01.2005 cu C.M.I. DR. SORA LILIANA și contractului de concesiune nr. 73/05.01.2005 încheiat cu C.M.I. DR. MARIN CRISTINA-ELENA

       HCL nr.50/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

       HCL nr.49/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli centralizat pe anul 2019

       Proces Verbal 22.11.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.11.2019.

       HCL nr.48/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență al comunei Albeștii de Argeș

        HCL nr.47/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada decembrie 2019 - februarie 2020

       HCL nr.46/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 04.11.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 04.11.2019.

       HCL nr.45/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019

       Proces Verbal 25.10.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.10.2019.

       HCL nr.44/2019 - (Vizualizare aici !) - privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Albeștii de Argeș

        HCL nr.43/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul comunei Albeștii de Argeș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

        HCL nr.42/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

       Proces Verbal 03.10.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 03.10.2019.

       HCL nr.40/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea tipului de licitatie si a caietului de sarcini la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019 din Muntele Piscu Negru, proprietatea comunei Albestii de Arges

       Proces Verbal 26.09.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.09.2019.

       HCL nr.39/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 09.09.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.09.2019.

       HCL nr.38/2019 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2019 din Muntele Piscu Negru

       HCL nr.37/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere  nr. 3747 / 29.09.2004, încheiat între Comuna Albeștii

de Argeș și SC OMF INDUSTRIAL FOREST SRL, și încheierea Actului adițional nr. 4

       HCL nr.36/2019 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2019-2020 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

       HCL nr.35/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT comuna Albeștii de Argeș și

aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

       HCL nr.34/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 30.08.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.08.2019.

       HCL nr.33/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada septembrie - noiembrie 2019

       Proces Verbal 24.07.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 24.07.2019.

       HCL nr.32/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectficarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       HCL nr.31/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul 20 /216/ 2017 pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

      HCL nr.30/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al "Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, al comunei Albeștii de Argeș", până la organizarea concursului de ocupare a funcției de șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, dar nu mai mult de un an de la data aprobării prezentei hotărâri

        HCL nr.29/2019 - (Vizualizare aici !) - privind începerea demersurilor pentru schimbarea destinației unor spații din clădirea “Școala clasele I-IV – SAT DOBROȚU”, imobil aparținând domeniului public al Comunei Albeștii de Argeș, din imobil cu destinația de unitate de invățământ în imobil cu altă destinație

        HCL nr.28/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019

        HCL nr.27/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2019

        HCL nr.26/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-august 2019

       HCL nr.25/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022

       Proces Verbal 24.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 24.04.2019.

      HCL nr.24/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului centralizat al Comunei al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019 și estimă 2020-2022

      Proces Verbal 22.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.04.2019.

      HCL nr.23/2019 - (Vizualizare aici !) - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

      Proces Verbal 10.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 10.04.2019.

      HCL nr.22/2019 - (Vizualizare aici !) - privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ" și a asigurării cofinanțării acestui obiectiv de investiții

      HCL nr.21/2019 - (Vizualizare aici !) - privind premierea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Albeștii de Argeș din comuna Albeștii de Argeș, cu rezultate la olimpiadele școlare, pentru anul 2018-2019.

       HCL nr.20/2019 - (Vizualizare aici !) - privind transformarea unei funcții contractuale în funcție publică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Albeștii de Argeș, compartimentul Impozite și taxe locale.

      HCL nr.19/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 1693/ 109/ 2019, înregistrat la Triunalul Argeș în care COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ ȘI PRIMĂRIA ALBEȘTII DE ARGEȘ au calitatea de pârâți, în contradictoriu cu MOLEA GHEORGHE, domiciliat în Curtea de Argeș, în calitate de reclamant.

    Proces Verbal 28.03.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.03.2019.

      HCL nr.18/2019 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți.

      HCL nr.17/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale concesionate prin H.G nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale.

    Proces Verbal 28.02.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2019.

      HCL nr.16/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

       HCL nr.15/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2019 de către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

      HCL nr.14/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2019-2020.

      HCL nr.13/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie 2019 -  mai 2019.

       HCL nr.12/2019 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 103,27 % a nivelurilor redevențelor /chiriiilor, prevăzute în contractele de concesiune / închiriere, având ca obiect concesionarea / închirierea terenurilor proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul fiscal 2019.

    Proces Verbal 31.01.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.01.2019.

      HCL nr.11/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea procedurii de achiziție publică pentru Servicii de proiectare faza PT, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferente proiectului: “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local In comuna ALBEȘTII DE ARGES, judetul ARGES”.

      HCL nr.10/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contractuluide prestări de servicii de salubrizare nr. 1903 / 20.12.2018.

      HCL nr.9/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

      HCL nr.8/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

      HCL nr.7/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2019.

      HCL nr.6/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2019 pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Argeș.

      HCL nr.5/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și serviciile de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2019.

     HCL nr.4/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare, a pășunilor alpine proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, Oticu și Coastele Mari, situate pe teritoriul cadastral al localității Arefu.

    Proces Verbal 08.01.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.01.2019.

     HCL nr.3/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea acoperirii utilizării parțiale a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli la Secțiunea de funcționare.

     HCL nr.2/2019 - (Vizualizare aici !) - privind privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 3860/ 216/ 2018, înregistrat la Judecătoria Curtea de Argeș în care UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, legal reprezentată prim primar POPA GABRIEL,  are calitatea de pârât, în contradictoriu cu Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.),  în calitate de reclamant..

     HCL nr.1/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2018.

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2018

     HCL nr.57/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

     HCL nr.56/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 6377/ 109/ 2018, înregistrat la Triunalul Argeș în care CONSILIUL LOCAL ALBEȘTII DE ARGEȘ are calitatea de pârât, în contradictoriu cu MOLEA GHEORGHE, domiciliat în Curtea de Argeș, în calitate de reclamant.

     HCL nr.55/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

     HCL nr.54/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul

2018.

     HCL nr.53/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2018.

     HCL nr.52/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închirere nr. 102/06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Zarioiu D. Traian I.F. și încheierea actului adițional nr. 4.

     HCL nr.51/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada decembrie 2018- februarie 2019.

     HCL nr.50/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2018.

     HCL nr.49/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1012/13.02.2009 încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC ADCO NIANA RO SRL, și încheierea Actului  adițional nr. 4.

     HCL nr.48/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 145/10.01.2016 încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC DAMU SRL, și încheierea Actului  adițional nr. 3.

    HCL nr.47/2018 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea contractului nr. 7626/07.11.2016 pentru constituire drept de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică în vedera instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

    HCL nr.46/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță.

    HCL nr.45/2018 - (Vizualizare aici !) - privind prelungirii contractului de închiriere nr. 4570/08.10.2003, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și CN

POȘTA ROMÂNĂ SA, și încheierea Actului adițional nr. 19.

    Proces Verbal 25.10.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.10.2018.

    HCL nr.44/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.43/2018 - (Vizualizare aici !) - privind înregistrarea Primăriei Comunei Albeștii de Argeș în Sistemul Electronic de Plaă on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.

    HCL nr.42/2018 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pepicior aferentă anului 2018 din Muntele Piscu Negru.

    HCL nr.41/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 26.09.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.09.2018.

    HCL nr.40/2018 - (Vizualizare aici !) - privind concesionarea prin licitație publică, pentru o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafață de 1436 și a silozului din cărămidă în suprafață de 285 mp, situate în comuna Albeștii de Argeș, satul Albeștii Pământeni, Punctul teren stație Captare Apă lot 1, Nr. cadastral 81637, proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș.

    HCL nr.39/2018 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2018-2019 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de aministrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

    HCL nr.38/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 30.08.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.08.2018.

    HCL nr.37/2018 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Albeștii de Argeș.

    HCL nr.36/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada septembrie - noiembrie 2018.

    HCL nr.35/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE - REGIUNEA SUD-MUNTENIA", a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

    HCL nr.34/2018 - (Vizualizare aici !) - privind Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, al comunei Albeștii de Argeș.     Proces Verbal 02.07.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 02.07.2018.

    HCL nr.33/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2974 / 12.07.2003, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC SEMIDRA DISCO SRL, și încheierea actului adițional nr. 4.

    HCL nr.32/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș aprobat prin HCL nr. 32 / 23.08.1999.

    HCL nr.31/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.30/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea investiției "Servicii de Proiectare și execuție Grădiniță cu program normal sat Albeștii Pământeni, comuna Albeștii de Argeș".

    HCL nr.29/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017.

    HCL nr.28/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 14.06.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 14.06.2018.

    HCL nr.27/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al "Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, al comunei Albeștii de Argeș", până la organizarea concursului de ocupare a funcției de Șef al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, dar nu mai mult de un an de la data adoptării prezentei hotărâri.

    Proces Verbal 21.05.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 21.05.2018.

    HCL nr.26/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-august 2018.

    HCL nr.25/2018 - (Vizualizare aici !) - privind încheierea între Secția Nr. 1 Poliție Rurală Albeștii de Argeș și Comuna Albeștii de Argeș a unui Protocol pentru reglementarea modului de plată a consumului de energie electrică aferent spațiului Secției de Poliție a Inspectoratului Județean Argeș, cu sediul în comuna Albeștii de Argeș, pe durata funcționării acesteia.

    HCL nr.24/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea aprobarea completării programului Anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.23/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 1445/ 216/ 2018, înregistrat la Judecătoria Curtea de Argeș.

    HCL nr.22/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 26.04.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.04.2018.

    HCL nr.21/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 12.04.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.04.2018.

    HCL nr.20/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.19/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea marcării de material lemnos, conform Amenajamentului Silvic, din suprafața de 521 ha 3400 mp, teren forestier, proprietatea Comunei Albeștii de Argeș, înscrisă în titlul de proprietate nr. 144431 / 10.06.2014, aflată în administrarea Ocolului Silvic Vidraru.

    HCL nr.18/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    Proces Verbal 29.03.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.03.2018.

    HCL nr.17/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3634 / 2014, pășune alpină, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Asociația Marilor Crescători de animale din Albeștii de Argeș și încheierea Actului adițional nr. 2.

    HCL nr.16/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3629 / 2014, pășune alpină, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Asociația Agricolă Brătești și încheierea Actului adițional nr. 2.

    Proces Verbal 15.03.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 15.03.2018.

    HCL nr.15/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    Proces Verbal 28.02.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2018.

    HCL nr.14/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială și a strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială.

    HCL nr.13/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2018 de către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

    HCL nr.12/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea marcării, tăierii și repartizării unui număr de 5 plute, aflate pe domeniul public, în punctul Captare, satul Albeștii Pămînteni, comuna Albeștii de Argeș.

    HCL nr.11/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș aprobat prin HCL nr. 32/23.08.1999.

    HCL nr.10/2018 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 101,34% a nivelului redevențelor / chiriilor, prevăzute în contractele de concesiune / inchiriere, avand ca obiect concesionarea / închirierea terenurilor proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul 2018.

    Proces Verbal 16.02.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.02.2018.

    HCL nr.9/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului local al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    HCL nr.8/2018 - (Vizualizare aici !) - privind corectarea salariului de bază pentru funcția de Șef al Serviciului social de zi "Centru de îngrijire copii sat Albeștii Pămînteni comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș" stabilit prin HCL nr. 3/2018.

    HCL nr.7/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2018-2019.

    HCL nr.6/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie-mai 2018.

    Proces Verbal 30.01.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.01.2018.

    HCL nr.5/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.4/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

    HCL nr.3/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2018.

    HCL nr.2/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

    HCL nr.1/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2018.

%MCEPASTEBIN%
Primar
Popa Gabriel
 Viceprimar
Oae Niculae
Secretar General
Ișfan Elena
 

Eprimaria

 

 

 

 

Acces simplu și rapid !

 

 

086926
Azi
Ieri
Luna aceasta
Total
91
107
2682
86926