13
iunie
2024
Program de activitate

LUNI - VINERI 08:00 - 16:30

sat Albestii Pamanteni, str. Principala, Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 Tel/Fax: 0248/735005 albestiidearges@ag.e-adm.ro

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2024

                     Proces Verbal 26.03.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.03.2024.  

                     HCL nr. 17/2024 - (Vizualizare aici !) - privind participarea la Programul de Finanțare vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate "MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ALBEȘTII PĂMÂNTENI, ALBEȘTII UNGURENI, DOBROȚU, BRĂTEȘTI, DOBLEA, DUMIREȘTI ȘI FLORIENI"

                     HCL nr. 16/2024 - (Vizualizare aici !) - privind implementarea proiectului "Înființare piață agro-alimentară Comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș"

                     HCL nr. 15/2024 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2024

                     Proces Verbal 04.03.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 04.03.2024.  

                    HCL nr. 14/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea depunerii proiectului Centrală Electrică Fotovoltaică (CEF) < 1 MW la nivelul Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare

                     HCL nr. 13/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Centrală Electrică Fotovoltaică (CEF) < 1 MW la nivelul Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                    Proces Verbal 26.02.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.02.2024.  

                     HCL nr. 12/2024 - (Vizualizare aici !) - privind declararea de uz și interes public local pentru obiectivul Centrală Electrică Fotovoltaică (CEF) < 1 MW la nivelul Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                    Proces Verbal 12.02.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.02.2024.  

                    HCL nr. 11/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2024 și estimări 2025-2027 

                    HCL nr. 10/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș  

                   Proces Verbal 05.02.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.02.2024. 

                     HCL nr. 9/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea extinderii și reabilitării Grădiniței Ungureni din satul Albeștii Ungureni, comuna Albeștii de Argeș și acordării unei mese gratuite preșcolarilor care  frecventează programul prelungit (data publicării: 01 februarie 2024) 

                     HCL nr. 8/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea tipului de licitație și a caietului de sarcini la licitația pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului

2023 din Chiciora, proprietatea comunei Albeștii de Argeș

                   Proces Verbal 25.01.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.01.2024. 

                     HCL nr. 7/2024 - (Vizualizare aici !) - privind majorarea cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a indemnizațiilor lunare ale consilierilor locali și a cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul: aparatului de specialitate al primarului, serviciilor publice de interes local, cu și fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                  Proces Verbal 10.01.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 10.01.2024. 

                     HCL nr. 6/2024 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea și aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a terenului cu numărul cadastral 80841 în suprafață de 87106 mp, situat în comuna Albeștii de Argeș, satul Albeștii Ungureni, punctul Izlaz Ungureni, aparținând domeniului public al  Comunei Albeștii de Argeș

                     HCL nr. 5/2024 - (Vizualizare aici !) - privind asocierea, participarea și aprobarea statutului Asociaţiei  “FLAG MUNȚII FĂGĂRAȘ”

                  Proces Verbal 05.01.2024 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.01.2024. 

                     HCL nr. 4/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici aferenta proiectului cu titlul: „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA DIN SPATIUL RURAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES – JUDETUL ARGES”

                     HCL nr. 3/2024 - (Vizualizare aici !) - privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA DIN SPATIUL RURAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES – JUDETUL ARGES

                     HCL nr. 2/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli la Secțiunea de funcționare

                    HCL nr. 1/2024 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Albeștii de Argeș pentru anur școlar 2024-2025

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2023

 

                  Proces Verbal 29.12.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.12.2023. 

                    HCL nr. 57/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici aferenta proiectului cu titlul: „Asfaltare drumuri agricole in comuna Albestii de Arges, judetul Arges”

                   HCL nr. 56/2023 - (Vizualizare aici !) - privind implementarea proiectului „Asfaltare drumuri agricole in comuna Albestii de Arges, judetul Arges”

                   HCL nr. 55/2023 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în Cartea Funciară a imobiłului - drum agricol în lungime de 2280 m, cu suprafața de 13466 mp, situat administrativ in comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș și aprobarea înscrierii acestuia în domeniul public al comunei Albeștii de Argeș

                  Proces Verbal 20.12.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.12.2023.

                  HCL nr. 54/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023.  

                  HCL nr. 53/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației de proiectare – faza PT, a indicatorilor tehnico-economici actualizati - faza PT și a devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Reabilitarea moderata a Scolii Generale din localitatea Albestii Ungureni, judetul Arges”

                  HCL nr. 52/2023 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea și aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a terenului cu numărul cadastral 82624 în suprafață de 6264 mp, situat în comuna Albeștii de Argeș, satul Albeștii Ungureni, punctul Gura Văii, aparținând domeniului public al  Comunei Albeștii de Argeș.

                  HCL nr. 51/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Arges și pentru serviciile publice de interes local, cu și fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.  

                  HCL nr. 50/2023 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024.  

                   HCL nr. 49/2023 - (Vizualizare aici !) - privind remedierea neregulilor identificate cu ocazia controlului de prevenire efectuat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „CPT. PUICĂ NICOLAE” al județului Argeș, pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru Școala Gimnazială Albeștii de Argeș, Scoala Primară Ungureni și Grădinița cu Program Normal Albeștii de Argeș.  

                  Proces Verbal 08.12.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.12.2023.

                  HCL nr. 48/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023.  

                  Proces Verbal 22.11.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.11.2023.

                   HCL nr. 47/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.  

                   HCL nr. 46/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea menținerii calității de membru în cadrul Asociației Frupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.  

                  HCL nr. 45/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023.  

                  HCL nr. 44/2023 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2023 din Chiciora. 

                  Proces Verbal 31.10.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.10.2023.

                  HCL nr. 43/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023. 

                  Proces Verbal 27.09.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 27.09.2023.

                  HCL nr. 42/2023 - (Vizualizare aici !) - referitor la completarea H.C.L. nr. 33/2023 privind implementarea proiectului "Modernizare sistem comunal integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș".

                   HCL nr. 41/2023 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea tipului de licitație și a caietului de sarcini la licitația pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2023 din Muntele Oticu, proprietatea comunei Albeștii de Argeș.

                  Proces Verbal 19.09.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 19.09.2023.

                    HCL nr. 40/2023 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2023-2024  a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație și a unui reprezentant ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației ale Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

                     HCL nr. 39/2023 - (Vizualizare aici !) - referitor la modificarea HCL nr.45/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul comunei Albeștii de Argeș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, și anume actualizarea componenței echipei mobile.

                     HCL nr. 38/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului local de urbanism (RLU) aferent acestuia pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției BAZIN DE ÎNOT ÎN AER LIBER, Comuna Albeștii de Argeș, satul Albeștii Pământeni, DJ 704G, C.F. 81227.

                     HCL nr. 37/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului local de urbanism (RLU) aferent acestuia pentru introducerea în intravilan și reglementare urbanistică în vederea construirii investiției PENSIUNE TURISTICĂ ȘI AMENAJARE TEREN, strada valea Măgurii, nr. 86, sat Albeștii Ungureni, comuna Albeștii de Argeș, C.F. 81225.

                     HCL nr. 36/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziției serviciilor de elaborare Studiu de fezabilitate și depunere Cerere de finanțare pentru obiectivul Construire parc fotovoltaic în Comuna Albeștii de Argeș, jud. Argeș.

                  HCL nr. 35/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea asocierii comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș în vederea realizării unui parteneriat care își propune să implementeze SDL, în scopul contribuirii la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru zona pescărească Flag Munții Făgăraș.

                  HCL nr. 34/2023 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2023 din Muntele Oticu.

                  HCL nr. 33/2023 - (Vizualizare aici !) - privind implementarea proiectului "Modernizare sistem comunal integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș".

                  Proces Verbal 12.09.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.09.2023.

                  HCL nr. 32/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023.

                  Proces Verbal 09.08.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.08.2023.

                  HCL nr. 31/2023 - (Vizualizare aici !) - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Albeștii de Argeș.

                  HCL nr. 30/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023.

                  Proces Verbal 06.07.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 06.07.2023.

                  HCL nr. 29/2023 - (Vizualizare aici !) - privind includerea teritoriului administrativ și participarea comunei ALBEȘTII DE ARGEȘ la Parteneriatul LEADER cu denumirea "Ținutul Posadelor - LEADER 2027".

                   HCL nr. 28/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2023

                  HCL nr. 27/2023 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2023 Parohiilor: Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni, Albeștii Ungureni Satul Nou, Dobroțu și Brătești din comuna Albeștii de Argeș.

                   HCL nr. 26/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2974/12.07.2003, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și S.C. Semidra Disco S.R.L. și încheierea actului adițional nr. 9.

                  HCL nr. 25/2023 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui premiu Ansamblului Folcloric "HORA" Albeștii de Argeș, cu ocazia câștigării locului I la Festivalul Ayvalik din Turcia.

                  Proces Verbal 21.06.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 21.06.2023.

                     HCL nr. 24/2023 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea H.CL. nr. 21/08.06.2023 privind aprobarea colaborării/parteneriatului între UAT comuna Albeștii de Argeș și  Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș în vederea depunerii aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație - Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționare de microbuze verzi. 

                  Proces Verbal 19.06.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 19.06.2023.

                  HCL nr. 23/2023 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport

școlară” din sat Albestii Paminteni, teren stație Captare apă, comuna Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges, cu modificările ulterioare. 

                  Proces Verbal 16.06.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.06.2023.

                   HCL nr. 22/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființare infrastructură pentru transportul verde - piste pentru biciclete, în Comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș”

                  Proces Verbal 08.06.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.06.2023.

                   HCL nr. 21/2023 - (Vizualizare aici !)privind privind aprobarea colaborării/parteneriatului între UAT comuna Albeștii de Argeș și  Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș în vederea depunerii aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15: Educație - Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționare de microbuze verzi. 

                  Proces Verbal 17.05.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 17.05.2023.

                   HCL nr. 20/2023 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea studiului de fundamentare și încheierea unui contract public-privat contractual cu S.C. ALIFLOR INVEST 2008 S.R.L., în vederea modernizării prin asfaltare a drumului de interes local în suprafață de 665 ml/ 4650 mp, din totalul tronsonului III, în suprafață de 8513 mp, care face parte din Ulița Canalului, având numărul cadastral 82583, situat în extravilanul comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș, ce aparține domeniului public al comunei Albeștii de Argeș

                 Proces Verbal 09.05.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.05.2023.

                  HCL nr. 19/2023 - (Vizualizare aici !) - pentru modificarea HCL nr. 27 din 31.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ”

                 Proces Verbal 27.04.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 27.04.2023.

                 HCL nr. 18/2023 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea tipului licitației și a caietului de sarcini la licitația pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2023 din Muntele Oticu, proprietatea comunei Albeștii de Argeș

                  HCL nr. 17/2023 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția "Modernizare rețea de alimentare cu apă în satele Albeștii Pământeni, Albeștii Ungureni, Dobroțu, Brătești, Doblea, Dumirești și Florieni"

                 HCL nr. 16/2023 - (Vizualizare aici !) - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024

                 Proces Verbal 12.04.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.04.2023.

                 HCL nr. 15/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GENERALE DIN LOCALITATEA ALBEȘTII UNGURENI, JUDEȚUL ARGEȘ”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

                 Proces Verbal 31.03.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.03.2023.

                 HCL nr. 14/2023 - (Vizualizare aici !) - privind clasificarea unui drum de interes local ca uliță

                 HCL nr. 13/2023 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2023 din Muntele Oticu

                 HCL nr. 12/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului in suprafață de 13.524 mp, avâlnd nr, cadastral 82049 și a terenului în suprafață de 18.230 mp, având nr. cadastral 82052, situate în extravilanul comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș, punctul "Pământeni Hotar" ce aparțin domeniului privat al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                 Proces Verbal 20.03.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.03.2023.

                 HCL nr. 11/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea practicării prețului de 3.00 lei/mc apă potabilă și a tarifului de 2,4 lei/mc canalizare, până la aprobarea prin hotărâre a consiliului local a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri în baza avizului ANRSC

                 HCL nr. 10/2023 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local al Comunei Albestii de Arges, pe anul 2023

                 Proces Verbal 27.02.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 27.02.2023.

                 HCL nr. 9/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea corectării erorii materiale din HCL nr. 5/01.02.2023

                 HCL nr. 8/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de închidere al exercițiului bugetar al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2022

                 HCL nr. 7/2023 - (Vizualizare aici !) - pentru modificarea H.C.L. nr.11/19.04.2021 privind acordarea « Diplomei de onoare » și a unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria

                 HCL nr. 6/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru și a declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului "HUB de servicii MMS-SII MMSS", cod MySmis 130963, încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș

                Proces Verbal 01.02.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 01.02.2023.

                 HCL nr. 5/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului local al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2023 și estimările pe anii 2024, 2025 și 2026

                 HCL nr. 4/2023 - (Vizualizare aici !) - privind privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Argeș și pentru serviciile publice de interes local, cu și fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                Proces Verbal 05.01.2023 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.01.2023.

                 HCL nr. 3/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2023-2024

                 HCL nr. 2/2023 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli la Secțiunea de funcționare

                  HCL nr. 1/2023 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Comunei Albeștii de Argeș

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2022

                Proces Verbal 20.12.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.12.2022.

                 HCL nr. 56/2022 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli centralizat al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2022

                HCL nr. 55/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea sistemului alternativ de alarmare cu sirena și clopotele de la biserici, al comunei Albeștii de Argeș și agenților

economici de pe raza comunei Albeștii de Argeș și nominalizarea persoanelor care execută alarmarea și a semnalelor de alarmare cu clopotele

                HCL nr. 54/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului pentru promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în muncă neremunerată în folosul comunității

                 HCL nr. 53/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Albeștii de Argeș, pentru anul școlar 2022-2023

                HCL nr. 52/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.4570 /08.10.2003, încheiat intre U.A.T. comuna Albeștii de Argeș si C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A. și încheierea Actului adițional nr.24

                HCL nr. 51/2022 - (Vizualizare aici !)privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023

                Proces Verbal 08.12.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.12.2022.

                HCL nr. 50/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul menționat anterior

                HCL nr. 49/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Albeștii de Argeș

                Proces Verbal 29.11.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.11.2022.

                HCL nr. 48/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2022

                HCL nr. 47/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ precum și modalitatea de distribuire a acestuia pentru servicii de catering (suport alimentar) pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

                Proces Verbal 17.11.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 17.11.2022.

                HCL nr. 46/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind aprobarea tăierii unui număr de 8 arbori (plute) din perimetru Stației de captare din satul Albeștii Pământeni, comuna Albeștii de Argeș

                 HCL nr. 45/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind aprobarea identificării pășunilor comunale împădurite în vederea schimbării categoriei de folosință și întocmirii amenajamentului silvic

                HCL nr. 44/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2022

                Proces Verbal 02.11.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 02.11.2022.

                HCL nr. 43/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind participarea la “Programul de realizare a pistelor pentru biciclete” pentru proiectul: “Realizare piste de biciclete în Comuna

Albeștii de Argeș, județul Argeș”

               Proces Verbal 28.10.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.10.2022.

                HCL nr. 42/2022 - (Vizualizare aici !) -  privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Albestii de Arges, pe anul 2022

              Proces Verbal 07.10.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 07.10.2022.

              HCL nr. 41/2022 - (Vizualizare aici !) privind depunerea proiectului ,,CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CĂMIN CULTURAL NOU SAT ALBEȘTII PĂMÂNTENI, COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ”, in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Reabilitarea integrata (consolidarea seismica si renovarea energetica moderata) a clădirilor publice

              Proces Verbal 29.09.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.09.2022.

              HCL nr. 40/2022 - (Vizualizare aici !) privind desemnarea pentru anul școlar 2022-2023 a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de Administrație și a unui reprezentant al Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș ca membru în Comisia CEAC ale Școlii Gimnaziale a comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

              HCL nr. 39/2022 - (Vizualizare aici !) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului After School Albeștii de Argeș, judetul Arges

              HCL nr. 38/2022 - (Vizualizare aici !) privind exonerarea de la plata chiriei și a penalităților pentru perioada stării de alertă, din data de  01.11.2021 - 01.03.2022, datorate de către SC Semidra Disco SRL, conform contractului de inchiriere nr.2974 / 12.07.2003 

              HCL nr. 37/2022 - (Vizualizare aici !) privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al comunei Albestii de Arges, pe anul 2022

              Proces Verbal 12.09.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.09.2022.

              HCL nr. 36/2022 - (Vizualizare aici !) privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, pe anul 2022

              HCL nr. 35/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea suplimentării finanţării rambursabile interne pentru Realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, conectata la reteaua publica de energie, in UAT Albestii de Arges, judetul Arges

              Proces Verbal 08.08.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.08.2022.

               HCL nr. 34/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cofinantării pentru categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru investiția “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ"

              HCL nr. 33/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat pentru investiția “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ALBESTII DE ARGES JUDEŢUL ARGEŞ"

              Proces Verbal 20.07.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.07.2022.

              HCL nr. 32/2022 - (Vizualizare aici !) privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, pe anul 2022

              HCL nr. 31/2022 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, pentru si in numele: Primariei comunei Albestii de Arges, Comisiei locale Albestii de Arges pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor agricole si forestiere si  Primarului Comunei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 2096 / 216 / 2022, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care Primaria Comunei Albestii de Arges, Comisia Locala Albestii de Arges pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere si  Primarul Comunei Albestii de Arges, au calitatea de parati, in contradictoriu cu PREDA ION, in calitate de reclamant, avand ca obiect, fond funciar inscriere proprietate, in toate fazele procesuale

              HCL nr. 30/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, pentru si in numele Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 3223 / 109 / 2022, inregistrat la Tribunalul Arges in care Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges si UAT Comuna Albestii de Arges, prin reprezentant legal, Primar, Popa Gabriel, au calitatea de parati, in contradictoriu cu ANGUS DADA SAM SRL, in calitate de reclamant, avand ca obiect, anularea HCL nr.17/18.04.2022, in toate fazele procesuale

             Proces Verbal 07.06.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 07.06.2022.

             HCL nr. 29/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate "REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GENERALE DIN LOCALITATEA ALBEȘTII UNGURENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

             HCL nr. 28/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente investiției intitulate “Înființare infrastructură pentru transportul verde - piste pentru

biciclete, în Comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș”

             Proces Verbal 31.05.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.05.2022.

             HCL nr. 27/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”pentru proiectul: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ”

             HCL nr. 26/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea necesității și oportunității elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru investiția Ștrand Albeștii Pământeni

            HCL nr. 25/2022 - (Vizualizare aici !) - privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 15.03.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în

valoare de 78736 $

             HCL nr. 24/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Albestii de Arges pana la data aprobarii noului Plan Urbanistic General (PUG)

             Proces Verbal 28.04.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.04.2022.

            HCL nr. 23/2022 - (Vizualizare aici !) - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

             Proces Verbal 18.04.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 18.04.2022.

             HCL nr. 22/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția “Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în satele Doblea și Brătești, comuna Albeștii de Argeș, jud. Argeș" prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”

            HCL nr. 21/2022 - (Vizualizare aici !) - privind completarea și modificarea HCL nr. 16/31.03.2022 privind aprobarea tipului de licitatie si a caietului de sarcini la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferenta anului 2022 din Muntele Piscu Negru, proprietatea comunei Albestii de Arges

            HCL nr. 20/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 78.736 $

            HCL nr. 19/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3193  / 04.05.2012 incheiat intre Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, in numele si pentru comuna Albestii de Arges si Asociatia crescatorilor de ovine si caprine Albesti-Dobrotu pentru suprafata de pasune de 296,44 ha, apartinand domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Arges.

            HCL nr. 18/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3194 / 04.05.2012 incheiat intre Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, in numele si pentru comuna Albestii de Arges si Asociatia Agricola Bratesti pentru suprafata de pasune de 111,11 ha, apartinand domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Arges.

             HCL nr. 17/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3199 / 04.05.2012 incheiat intre Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, in numele si pentru comuna Albestii de Arges si Asociatia Producatorilor Agricoli din Ungureni – Pamanteni Albestii de Arges pentru suprafata de pasune de 561,23 ha, apartinand domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Arges.

             Proces Verbal 31.03.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.03.2022.

            HCL nr. 16/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea tipului de licitatie si a caietului de sarcini la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferenta anului 2022 din Muntele Piscu Negru, proprietatea comunei Albestii de Arges.

            HCL nr. 15/2022 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui premiu persoanelor care implinesc varsta de 100 de ani, din comuna Albestii de Arges, judetul Arges.

            HCL nr. 14/2022 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2022 Parohiilor: Albeștii Pământeni, Albeștii

Ungureni, Albeștii Ungureni Satul Nou, Dobroțu și Brătești din comuna Albeștii de Argeș.

            HCL nr. 13/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021.

            Proces Verbal 15.03.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 15.03.2022.

            HCL nr. 12/2022 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, judeţul Arges.

            HCL nr. 11/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 78.736 $

            HCL nr. 10/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar 2021-2022

            HCL nr. 9/2022 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea HCL nr. 14/20.05.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

            Proces Verbal 28.02.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2022.

            HCL nr. 8/2022 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea  masei lemnoase pe picior aferentă anului 2022 din Muntele Piscu Negru

            HCL nr. 7/2022 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli centralizat al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2022 și estimări 2023-2025

            HCL nr. 6/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022, ce  urmează să fie prestate de către beneficiarii de ajutor

social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

             HCL nr. 5/2022 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale finanțate din bugetul Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2022

            HCL nr. 4/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

            Proces Verbal 09.02.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.02.2022.

            HCL nr. 3/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2022 și estimări 2023-2025

             HCL nr. 2/2022 - (Vizualizare aici !) - privind prelungirea contractului de comodat nr. 3064/25.04.2012 încheiat între comuna Albeștii de Argeș și Asociația "Lasă-mă să-ți aud glasul"

            Proces Verbal 05.01.2022 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.01.2022.

            HCL nr. 1/2022 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului anilor precedenti pentru acoperirea temporara a golului de casa ca urmare a decalajului intre venituri si cheltuieli la Sectiunea de functionare

 

 Hotărâri Consiliu Local - din anul 2021

             Proces Verbal 23.12.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 23.12.2021.

            HCL nr. 40/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

            Proces Verbal 15.12.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 15.12.2021.

            HCL nr. 39/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

             HCL nr. 38/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea intocmirii în condițiile legii a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "REALIZAREA UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE CONECTATA LA RETEAUA PUBLICA DE ENERGIE IN U.A.T. ALBESTII DE ARGES, JUDETUL ARGES"

             HCL nr. 37/2021 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul fiscal 2022

              HCL nr. 36/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la inițierea procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 18230 mp având carte funciară nr. 82052 situat în punctul "Pământeni Hotar" și a suprafeței de 13524 mp, având carte funciară nr. 82049 situat în punctul "Pământeni Hotar"

              HCL nr. 35/2021 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea HCL nr. 32/ 23.08.1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și trecerea din domeniul public al comunei Albeștii de Argeș, în domeniul privat a terenului în suprafață de 18230 mp, având carte funciară nr. 82052 situat în puctul "Pământeni Hotar" și a suprafeței de 13524 mp, având carte funciară nr. 82049 situat în punctul "Pământeni Hotar"

              HCL nr. 34/2021 - (Vizualizare aici !) - privind exonerarea de la plata chiriei și a penalităților pentru perioada stării de alertă 15.05.2020-01.07.2021, datorate de către S.C. Semidra Disco S.R.L., conform contractului de închiriere nr. 2974/12.07.2003

             HCL nr. 33/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2022-2023

            Proces Verbal 02.11.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 02.11.2021.

              HCL nr. 32/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ"

            Proces Verbal 28.10.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.10.2021.

             HCL nr. 31/2021 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Albestii de Arges pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director al Scolii Gimnaziale Albestii de Arges, judetul Arges

            HCL nr. 30/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

            HCL nr. 29/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului Comunei Albeștii de Argeș și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș

            Proces Verbal 28.09.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.09.2021.

            HCL nr. 28/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

            HCL nr. 27/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru investiția "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Albeștii de Argeș"

             HCL nr. 26/2021 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație și Comisia CEAC ale Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

             HCL nr. 25/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea criteriilor și procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și canalizare Albeștii de Argeș, serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș județul Argeș

             HCL nr. 24/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3747 / 29.09.2004, încheiat între comuna Albeștii de Argeș și SC OMF INDUSTRIAL FOREST SRL, și încheierea Actului adițional nr. 7

             HCL nr. 23/2021 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea componenței Comisiei de specialitate 3 pentru învățământ, sănătate și familie, activități socio-culturale și sportive, culte, muncă și protecție socială, pentru copii și tineret a Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș

            Proces Verbal 09.09.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.09.2021.

            Proces Verbal 13.08.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 13.08.2021.

            HCL nr. 22/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2021

            HCL nr. 21/2021 - (Vizualizare aici !) - privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stănciulescu Marius-Leontin prin demisie și vacantarea locului deținut de cărtre

acesta

            Proces Verbal 29.07.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.07.2021.

            HCL nr. 20/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.21/2002, privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

            Proces Verbal 22.06.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.06.2021.

            HCL nr. 19/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Albestii de Arges, pe anul 2021

             HCL nr. 18/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului anual de actiune pentru Serviciile sociale finantate din bugetul Consiliului local al comunei Albestii de Arges pe anul 2021

            HCL nr. 17/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor Sociale la nivelul comunei Albestii de Arges, pentru perioada 2019 - 2023

            HCL nr. 16/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulalmentului de Organizare si Functionare al compartimentului  de asistenta sociala organizat la nivelul cormunei Albestii de Arges

            HCL nr. 15/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2021, ce urmeaza sa fie prestate de catre beneficiarii de ajutor social, acordat in baza Legii nr.4161200l privind venitul minim garantat

             HCL nr. 14/2021 - (Vizualizare aici !) - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Albestii de Arges

            Proces Verbal 19.04.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 19.04.2021.

            HCL nr. 13/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Comunei Albestii de Arges pe anul 2021 si estimari 2022-2024

            HCL nr. 12/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordul Consiliului local Albestii de Arges pentru infiintarea unui after scool in comuna Albestii de Arges, judetul Arges

            HCL nr. 11/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea « Diplomei de onoare » si a unui premiu pentru familiile care isi aniverseaza casatoria

             HCL nr. 10/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar 2020-2021

            HCL nr. 9/2021 - (Vizualizare aici !) - pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza comunei Albestii de Arges, județul Arges

             Proces Verbal 25.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.03.2021.

            HCL nr. 8/2021 - (Vizualizare aici !) - privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

            Proces Verbal 11.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 11.03.2021.

            HCL nr. 7/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea alegerea viceprimarului comunei Albeștii de Argeș

            Proces Verbal 09.03.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.03.2021.

            HCL nr. 6/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea instalării și utilizării sistemului de supraveghere video în comuna Albeștii de Argeș

            HCL nr. 5/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2021

            Proces Verbal 25.02.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.02.2021.

            HCL nr. 4/2021 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea dreptului de acces gratuit la o suprafata de teren de 10 mp, din domeniul public al Comunei Albestii de Arges, situata in comuna Albestii de Arges, satul Bratesti, in cadrul proiectului : < DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII IN BANDA LARGA DE MARE VITEZA - UAT COMUNA ALBESTII DE ARGES, SATUL, BRATESTI, JDETUL ARGES SI RACORDAREA LA RETEUA DE ENERGIE ELECTRICA EXISTENTA PRINTR-UN BRANSAMENT NOU >

           Proces Verbal 01.02.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 01.02.2021.

            HCL nr.3/2021 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul IV,  anul 2020

              Proces Verbal 25.01.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.01.2021.

            Proces Verbal 05.01.2021 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 05.01.2021.

            HCL nr.2/2021 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli Ia Secțiunea de funcționare

            HCL nr.1/2021 - (Vizualizare aici !)privind alegerea președintelui de sedință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pentru perioada ianuarie -februarie 2021

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2020

            Proces Verbal 22.12.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.12.2020.

            HCL nr.14/2020 - (Vizualizare aici !)privind rectificarea Bugetutui de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

           Proces Verbal 16.12.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.12.2020.

            HCL nr.13/2020 - (Vizualizare aici !)privind rectificarea Bugetutui de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

           HCL nr.12/2020 - (Vizualizare aici !)Prvind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

           HCL nr.11/2020 - (Vizualizare aici !)Prvind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.102 / 06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș si ZARIOIU D. TRAIAN I.F. și încheierea Actului adițional nr.8

            HCL nr.10/2020 - (Vizualizare aici !)privind stabilirea unor măsuri pentru includerea prevederilor Amenajamentului pastoral în contractele de concesiune pășune, încheiate la nivelul comunei Albeștii de Argeș

          HCL nr.9/2020 - (Vizualizare aici !)Privind modificarea HCL nr.32 / 23.08.1999 privind însușirea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș 

             HCL nr.8/2020 - (Vizualizare aici !)privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2021-2022

           HCL nr.7/2020 - (Vizualizare aici !)privind desemnarea pentru anul scolar 2020-2021 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație si în Comisia CEAC a Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

          HCL nr.6/2020 - (Vizualizare aici !) - privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș

         HCL nr. 5/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare, pentru si in numele: Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, primarului Comunei Albestii de Arges, primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr 2863/ 216 / 2020, inregistrat ia Judecatoria Curtea de Arges in care Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare Albestii de Arges, prin reprezentant legal Ilie Ovidiu are calitatea de petent, in contradictoriu cu Administratia bazinala de apa Arges- Vedea, prin reprezentant legal, in toate fazele procesuale; Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 84 / 216 / 2020, Inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges, in care UAT Comuna Albestii de Arges, prin reprezentant legal, Primar Popa Gabriel, in calitate de reclamant, in contradictoriu cu GECOR PRODUCT CONSTRUCT 94 SRL, in calitate de parat, in toate fazele procesuale; Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, primarului comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges, in Dosarul nr. 3062 / 216 / 2020, inregistrat la Judecatoria Curtea de Arges in care UAT Comuna Albestii de Arges, prin reprezentant legal, primar Popa Gabriei, in calitate de reclamant, in contradictoriu cu SC IONEX ACVA PROD SRL, in calitate de parat, in toate fazele procesuale

        Proces Verbal 09.11.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.11.2020.

           HCL nr.4/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului "E.T.I.C.A.S. - Educație prin Tehnologia Informației și Comunicării, Acasă și la

Școală" precum și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii

         HCL nr.3/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe trimestrul IV 2020

         HCL nr.2/2020 - (Vizualizare aici !) - privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș

         HCL nr.1/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș

        Proces Verbal 06.11.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 06.11.2020.

         Proces Verbal 16.07.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.07.2020.

         HCL nr.31/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achizitionirii de servicii julidice de consultanta, de asistenta si de reprezentare, pentru si in numele: Consiliului Local Albestii de Arges, U.A.T. Comuna Albestii de Arges, Primarului Comunei Albestii de Arges, Primariei Albestii de Arges,

achizitia de servicii juridice pentru recuperarea creantei din contractul de vanzarecumparare masa Iemnoasa nr.7073/853/2019, incheiat intre Comuna Albestii de Arges si SC IONEX ACVA PROD SRL 

         HCL nr.28/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020

        HCL nr.27/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Albestii de Arges pe trimestrul II, anul 2020

         HCL nr.26/2020 - (Vizualizare aici !) - privind virarea dc credite bugetare a bugetului local in trimestrul III 2020

         HCL nr.25/2020 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea HCL nr.32 / 23.08.1999 privind insusirea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Albestii de Arges, judetul Arges

        HCL nr.24/2020 - (Vizualizare aici !) - privind predarea citre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nafională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - ,,Săli de sport școlare" din sat Albestii Paminteni, Teren statie Captare apa, comuna Albestii de Arges, LOT 2, județul Arges

        HCL nr.23/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al al Consiliului Local al Comunei Albestii de Arges, pe perioada

august - octombrie 2020

 

        Proces Verbal 20.05.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 20.05.2020. 

        HCL nr.18/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare până la organizarea concursului de ocupare a funcției de șef al serviciului

        HCL nr.17/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de închiere al exercițiului bugetar al comunei Albeștii de comunei Albeștii de Argeș pe trimestrul I, anul 2020

        HCL nr.16/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

        HCL nr.15/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local

        HCL nr.14/2020 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

        HCL nr.13/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, ce urmează să fie prestate de

către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

       Proces Verbal 28.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2020. 

         HCL nr.12/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-iulie 2020

         HCL nr.11/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020

         HCL nr.10/2020 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 Proces Verbal 18.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 18.02.2020.  

         HCL nr.9/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului Centralizat al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2020 și estimări 2021-2023

         HCL nr.8/2020 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie-mai 2020 

       Proces Verbal 12.02.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.02.2020. 

        HCL nr.7/2020 - (Vizualizare aici !)  - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 3860 / 216 / 2018, înregistrat la Tribunalul Argeș în care UAT Comuna Albeștii de Argeș, legal reprezentată prin Primar, Popa Gabriel are calitatea de intimat, în contradictoriu cu Total Strada SRL, în calitate de apelant și Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.), în calitate de intimat  (data publicării: 18 februarie 2020)

        HCL nr.6/2020 - (Vizualizare aici !) - privind privind însușuirea Raportului nr. 7668/06.12.2019 privind modul de aducere la indeplinire a masuilor dispuse prin Decizia nr.33 din data de 24.09.2018, (raport de folow-up), emis de către, Camera de Conturi Argeș,  incheiat in urma actiunii de verificare in perioada 03.12.2019-06.12.2019 și dispunerea măsurilor necesare  (data publicării: 18 februarie 2020)

       Proces Verbal 29.01.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.01.2020.

        HCL nr.5/2020 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2020 

        HCL nr.4/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și pentru serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2020

        HCL nr.3/2020 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 104,04%, a nivelului redevențelor /  chiriilor prevazute in contractele de concesiune / inchiriere, avand ca obiect concesionarea / inchirierea terenurilor proprietate publica a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul fiscal 2020

        HCL nr.2/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei scolare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2020-2021

       Proces Verbal 08.01.2020 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.01.2020.

        HCL nr.1/2020 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea utilizarii temporare a golului de casa ca urmare a decalajului la sectiunea de funcționare

 

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2019

       Proces Verbal 22.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.12.2019.

       HCL nr.58/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

        Proces Verbal 17.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 17.12.2019.

       HCL nr.57/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 145/10.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC DAMU SRL, și încheierea actului adițional nr. 5

       HCL nr.56/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 102/06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și ZARIOIU D. TRAIAN I.F., și încheierea actului adițional nr. 6

       HCL nr.55/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere pășune alpină nr. 1971/15.03.2019, în Muntele Coastele Mari

       HCL nr.54/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea unui contract de asistență juridică având ca obiect: redactarea și susținerea acțiunii în pretenții la Judecătoria Curtea de Argeș în contradictoriu cu SC GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL

       HCL nr.53/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2020

       Proces Verbal 12.12.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.12.2019.

       HCL nr.52/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, Județul Argeș

       HCL nr.51/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 72/05.01.2005 cu C.M.I. DR. SORA LILIANA și contractului de concesiune nr. 73/05.01.2005 încheiat cu C.M.I. DR. MARIN CRISTINA-ELENA

       HCL nr.50/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap

       HCL nr.49/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli centralizat pe anul 2019

       Proces Verbal 22.11.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.11.2019.

       HCL nr.48/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență al comunei Albeștii de Argeș

        HCL nr.47/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada decembrie 2019 - februarie 2020

       HCL nr.46/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 04.11.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 04.11.2019.

       HCL nr.45/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019

       Proces Verbal 25.10.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.10.2019.

       HCL nr.44/2019 - (Vizualizare aici !) - privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Comunei Albeștii de Argeș

        HCL nr.43/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul comunei Albeștii de Argeș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

        HCL nr.42/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Organigramei și a Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

       Proces Verbal 03.10.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 03.10.2019.

       HCL nr.40/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea tipului de licitatie si a caietului de sarcini la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferenta anului 2019 din Muntele Piscu Negru, proprietatea comunei Albestii de Arges

       Proces Verbal 26.09.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.09.2019.

       HCL nr.39/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 09.09.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 09.09.2019.

       HCL nr.38/2019 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă anului 2019 din Muntele Piscu Negru

       HCL nr.37/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere  nr. 3747 / 29.09.2004, încheiat între Comuna Albeștii

de Argeș și SC OMF INDUSTRIAL FOREST SRL, și încheierea Actului adițional nr. 4

       HCL nr.36/2019 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2019-2020 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș

       HCL nr.35/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT comuna Albeștii de Argeș și

aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

       HCL nr.34/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2019

       Proces Verbal 30.08.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.08.2019.

       HCL nr.33/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada septembrie - noiembrie 2019

       Proces Verbal 24.07.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 24.07.2019.

       HCL nr.32/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectficarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

       HCL nr.31/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul 20 /216/ 2017 pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

      HCL nr.30/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al "Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, al comunei Albeștii de Argeș", până la organizarea concursului de ocupare a funcției de șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, dar nu mai mult de un an de la data aprobării prezentei hotărâri

        HCL nr.29/2019 - (Vizualizare aici !) - privind începerea demersurilor pentru schimbarea destinației unor spații din clădirea “Școala clasele I-IV – SAT DOBROȚU”, imobil aparținând domeniului public al Comunei Albeștii de Argeș, din imobil cu destinația de unitate de invățământ în imobil cu altă destinație

        HCL nr.28/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019

        HCL nr.27/2019 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2019

        HCL nr.26/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-august 2019

       HCL nr.25/2019 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări 2020-2022

       Proces Verbal 24.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 24.04.2019.

      HCL nr.24/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului centralizat al Comunei al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019 și estimă 2020-2022

      Proces Verbal 22.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 22.04.2019.

      HCL nr.23/2019 - (Vizualizare aici !) - privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

      Proces Verbal 10.04.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 10.04.2019.

      HCL nr.22/2019 - (Vizualizare aici !) - privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ" și a asigurării cofinanțării acestui obiectiv de investiții

      HCL nr.21/2019 - (Vizualizare aici !) - privind premierea elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Albeștii de Argeș din comuna Albeștii de Argeș, cu rezultate la olimpiadele școlare, pentru anul 2018-2019.

       HCL nr.20/2019 - (Vizualizare aici !) - privind transformarea unei funcții contractuale în funcție publică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Albeștii de Argeș, compartimentul Impozite și taxe locale.

      HCL nr.19/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 1693/ 109/ 2019, înregistrat la Triunalul Argeș în care COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ ȘI PRIMĂRIA ALBEȘTII DE ARGEȘ au calitatea de pârâți, în contradictoriu cu MOLEA GHEORGHE, domiciliat în Curtea de Argeș, în calitate de reclamant.

    Proces Verbal 28.03.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.03.2019.

      HCL nr.18/2019 - (Vizualizare aici !) - privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți.

      HCL nr.17/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea cuantumului redevenței pentru cabinetele medicale concesionate prin H.G nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale.

    Proces Verbal 28.02.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2019.

      HCL nr.16/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

       HCL nr.15/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2019 de către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

      HCL nr.14/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2019-2020.

      HCL nr.13/2019 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie 2019 -  mai 2019.

       HCL nr.12/2019 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 103,27 % a nivelurilor redevențelor /chiriiilor, prevăzute în contractele de concesiune / închiriere, având ca obiect concesionarea / închirierea terenurilor proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul fiscal 2019.

    Proces Verbal 31.01.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 31.01.2019.

      HCL nr.11/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea procedurii de achiziție publică pentru Servicii de proiectare faza PT, DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari aferente proiectului: “Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local In comuna ALBEȘTII DE ARGES, judetul ARGES”.

      HCL nr.10/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contractuluide prestări de servicii de salubrizare nr. 1903 / 20.12.2018.

      HCL nr.9/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

      HCL nr.8/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

      HCL nr.7/2019 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2019.

      HCL nr.6/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2019 pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei Albeștii de Argeș.

      HCL nr.5/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și serviciile de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2019.

     HCL nr.4/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare, a pășunilor alpine proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, Oticu și Coastele Mari, situate pe teritoriul cadastral al localității Arefu.

    Proces Verbal 08.01.2019 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 08.01.2019.

     HCL nr.3/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea acoperirii utilizării parțiale a golului de casă ca urmare a decalajului între venituri și cheltuieli la Secțiunea de funcționare.

     HCL nr.2/2019 - (Vizualizare aici !) - privind privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 3860/ 216/ 2018, înregistrat la Judecătoria Curtea de Argeș în care UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ, legal reprezentată prim primar POPA GABRIEL,  are calitatea de pârât, în contradictoriu cu Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. (S.S.H. Hidroserv S.A.),  în calitate de reclamant..

     HCL nr.1/2019 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Albeștii de Argeș, pe anul 2018.

Hotărâri Consiliu Local - din anul 2018

     HCL nr.57/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

     HCL nr.56/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 6377/ 109/ 2018, înregistrat la Triunalul Argeș în care CONSILIUL LOCAL ALBEȘTII DE ARGEȘ are calitatea de pârât, în contradictoriu cu MOLEA GHEORGHE, domiciliat în Curtea de Argeș, în calitate de reclamant.

     HCL nr.55/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2019.

     HCL nr.54/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul

2018.

     HCL nr.53/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2018.

     HCL nr.52/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închirere nr. 102/06.01.2006, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Zarioiu D. Traian I.F. și încheierea actului adițional nr. 4.

     HCL nr.51/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada decembrie 2018- februarie 2019.

     HCL nr.50/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și de cheltuieli pe anul 2018.

     HCL nr.49/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1012/13.02.2009 încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC ADCO NIANA RO SRL, și încheierea Actului  adițional nr. 4.

     HCL nr.48/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 145/10.01.2016 încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC DAMU SRL, și încheierea Actului  adițional nr. 3.

    HCL nr.47/2018 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea contractului nr. 7626/07.11.2016 pentru constituire drept de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică în vedera instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

    HCL nr.46/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță.

    HCL nr.45/2018 - (Vizualizare aici !) - privind prelungirii contractului de închiriere nr. 4570/08.10.2003, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și CN

POȘTA ROMÂNĂ SA, și încheierea Actului adițional nr. 19.

    Proces Verbal 25.10.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 25.10.2018.

    HCL nr.44/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.43/2018 - (Vizualizare aici !) - privind înregistrarea Primăriei Comunei Albeștii de Argeș în Sistemul Electronic de Plaă on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line.

    HCL nr.42/2018 - (Vizualizare aici !) - privind valorificarea masei lemnoase pepicior aferentă anului 2018 din Muntele Piscu Negru.

    HCL nr.41/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 26.09.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.09.2018.

    HCL nr.40/2018 - (Vizualizare aici !) - privind concesionarea prin licitație publică, pentru o perioadă de 49 de ani, a terenului în suprafață de 1436 și a silozului din cărămidă în suprafață de 285 mp, situate în comuna Albeștii de Argeș, satul Albeștii Pământeni, Punctul teren stație Captare Apă lot 1, Nr. cadastral 81637, proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș.

    HCL nr.39/2018 - (Vizualizare aici !) - privind desemnarea pentru anul școlar 2018-2019 a reprezentanților Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, ca membri în Consiliul de aministrație al Școlii Gimnaziale a Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

    HCL nr.38/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 30.08.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.08.2018.

    HCL nr.37/2018 - (Vizualizare aici !) - privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Albeștii de Argeș.

    HCL nr.36/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada septembrie - noiembrie 2018.

    HCL nr.35/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea proiectului "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE - REGIUNEA SUD-MUNTENIA", a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat.

    HCL nr.34/2018 - (Vizualizare aici !) - privind Rectificarea Bugetului de Venituri și cheltuieli din venituri proprii și subvenții pe anul 2018, al comunei Albeștii de Argeș.     Proces Verbal 02.07.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 02.07.2018.

    HCL nr.33/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2974 / 12.07.2003, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și SC SEMIDRA DISCO SRL, și încheierea actului adițional nr. 4.

    HCL nr.32/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș aprobat prin HCL nr. 32 / 23.08.1999.

    HCL nr.31/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.30/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea investiției "Servicii de Proiectare și execuție Grădiniță cu program normal sat Albeștii Pământeni, comuna Albeștii de Argeș".

    HCL nr.29/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2017.

    HCL nr.28/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 14.06.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 14.06.2018.

    HCL nr.27/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Ilie Ovidiu în funcția de șef al "Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, al comunei Albeștii de Argeș", până la organizarea concursului de ocupare a funcției de Șef al Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, dar nu mai mult de un an de la data adoptării prezentei hotărâri.

    Proces Verbal 21.05.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 21.05.2018.

    HCL nr.26/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada iunie-august 2018.

    HCL nr.25/2018 - (Vizualizare aici !) - privind încheierea între Secția Nr. 1 Poliție Rurală Albeștii de Argeș și Comuna Albeștii de Argeș a unui Protocol pentru reglementarea modului de plată a consumului de energie electrică aferent spațiului Secției de Poliție a Inspectoratului Județean Argeș, cu sediul în comuna Albeștii de Argeș, pe durata funcționării acesteia.

    HCL nr.24/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea aprobarea completării programului Anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.23/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru și în numele: Consiliului Local Albeștii de Argeș, U.A.T. Comunei Albeștii de Argeș, Primarului Comunei Albeștii de Argeș, Primăriei Albeștii de Argeș, în Dosarul nr. 1445/ 216/ 2018, înregistrat la Judecătoria Curtea de Argeș.

    HCL nr.22/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 26.04.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 26.04.2018.

    HCL nr.21/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

    Proces Verbal 12.04.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 12.04.2018.

    HCL nr.20/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea completării Programului anual de achiziții publice al comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.19/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea marcării de material lemnos, conform Amenajamentului Silvic, din suprafața de 521 ha 3400 mp, teren forestier, proprietatea Comunei Albeștii de Argeș, înscrisă în titlul de proprietate nr. 144431 / 10.06.2014, aflată în administrarea Ocolului Silvic Vidraru.

    HCL nr.18/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    Proces Verbal 29.03.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 29.03.2018.

    HCL nr.17/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3634 / 2014, pășune alpină, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Asociația Marilor Crescători de animale din Albeștii de Argeș și încheierea Actului adițional nr. 2.

    HCL nr.16/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3629 / 2014, pășune alpină, încheiat între Comuna Albeștii de Argeș și Asociația Agricolă Brătești și încheierea Actului adițional nr. 2.

    Proces Verbal 15.03.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei extraordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 15.03.2018.

    HCL nr.15/2018 - (Vizualizare aici !) - privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    Proces Verbal 28.02.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 28.02.2018.

    HCL nr.14/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială și a strategiei de dezvoltare a serviciilor de asistență socială.

    HCL nr.13/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2018 de către beneficiarii de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

    HCL nr.12/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea marcării, tăierii și repartizării unui număr de 5 plute, aflate pe domeniul public, în punctul Captare, satul Albeștii Pămînteni, comuna Albeștii de Argeș.

    HCL nr.11/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș aprobat prin HCL nr. 32/23.08.1999.

    HCL nr.10/2018 - (Vizualizare aici !) - privind actualizarea cu rata inflației de 101,34% a nivelului redevențelor / chiriilor, prevăzute în contractele de concesiune / inchiriere, avand ca obiect concesionarea / închirierea terenurilor proprietate publică a comunei Albeștii de Argeș, pentru anul 2018.

    Proces Verbal 16.02.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 16.02.2018.

    HCL nr.9/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Bugetului local al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018 și estimări 2019-2021.

    HCL nr.8/2018 - (Vizualizare aici !) - privind corectarea salariului de bază pentru funcția de Șef al Serviciului social de zi "Centru de îngrijire copii sat Albeștii Pămînteni comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș" stabilit prin HCL nr. 3/2018.

    HCL nr.7/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Rețelei școlare din Comuna Albeștii de Argeș pentru anul școlar 2018-2019.

    HCL nr.6/2018 - (Vizualizare aici !) - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Albeștii de Argeș, pe perioada martie-mai 2018.

    Proces Verbal 30.01.2018 - (Vizualizare aici !) - Proces Verbal al ședintei ordinare a Consiliului Local Albeștii de Argeș din data de 30.01.2018.

    HCL nr.5/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al Comunei Albeștii de Argeș pe anul 2018.

    HCL nr.4/2018 - (Vizualizare aici !) - privind modificarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare.

    HCL nr.3/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș și din serviciile publice cu și fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Albeștii de Argeș, pentru anul 2018.

    HCL nr.2/2018 - (Vizualizare aici !) - privind stabilirea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului Local al comunei Albeștii de Argeș, județul Argeș.

    HCL nr.1/2018 - (Vizualizare aici !) - privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Albeștii de Argeș și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Comunei Albeștii de Argeș pentru anul 2018.

%MCEPASTEBIN%
Primar
Popa Gabriel
 Viceprimar
Oae Niculae
Secretar General
Ișfan Elena
 

Eprimaria

 

 

 

 

Acces simplu și rapid !

 

 

277854
Azi
Ieri
Luna aceasta
Total
357
473
2632
277854